تبلیغات
از ما آخرالزمانی هاهم کاری بر میاد - اخلاص

از ما آخرالزمانی هاهم کاری بر میاد
 
توراازمیان کوچه های انتظارجست و جو میکنم محبوب من !ظهور همین فرداست...
مکن گفتمت مردی خویش باز چو مردی نمودی مخنث نباشیک درخت هر چه دارد ، از ریشه اش دارد و ریشه درخت را سرپا نگه می دارد . ریشه ، درخت را سبز می کند . اما شرطش این است که مخفی باشد . اگر کسی خاک را کنار بزد و ریشه ها را آشکار کند ، درخت خشک میشود . خوبی های ما حکم ریشه های ما را دارد ، این ها وقتی میتوانند ما را سبز کنند که پنهان باشند . سعدی همین را می گوید : اگر جایی مردانگی کردی و مشکلی را حل کردی ، فاش نکن خودش فاش میشود ولی اگر تو فاش کنی ، خدا کنار می رود . شما کسی را می بینی و از او خوشت می آید و برای اولین بار کسی را می بینی و از او بدت می آید . این بخاطر همان نهان های ماست . اما م حسن (ع) می فرماید : اگر نکته منفی در نهانت داشته باشی ، آشکار میشود . شما تشییع جنازه آیت الله بهجت را دیدید . یک تشییع جنازه بی نظیر بود . البته بعد از تشییع امام . چه کسی ایشان را می شناخت و از خلوت و سِرش خبر داشت ؟ چه کسی حرفهای ایشان را شنیده بود و کتابهای ایشان را خوانده بود ؟ ولی دیدید با چه شکوه و عظمتی ایشان را تشییع کردند . خودش فاش نکرد . خدا فاش کرد . آنهایی که کتاب می نویسند ، دو جور هستند ، بعضی ها ناشر مولف هستند . خودشان چاپ می کنند و خودشان توزیع می کنند . این ها بیچاره میشوند چون هر چه پول دارند باید بدهند و بعد آنها را باید در خانه شان انبار بکنند . ولی بعضی ها کتابهای خوب خود را پیش یک انتشارات معتبر می برند و خود انتشارات به کتاب اعتبار می دهد . در فاصله کمی ، چندین بار چاپ می شود و همه با خبر میشوند . ما آدمها در کارهای مثبتی که می کنیم ، دو دسته هستیم . وقتی کار مثبتی میکنیم مثل ناشر مولف ها عمل میکنیم و این قدرهزینه می کنیم تا مردم بفهمند ما فلان گِره را بازکردیم . دردسرهای زیادی هم پیدا می کنیم . ولی یک وقت کار مثبت را به دست انتشارات خدا می دهیم که معتبر است و خودش آنرا منتشر می کند . سعدی هم میگوید : اگر جایی مردی کردی ، بعداز آن نامردی نکن و آنرا باز گو نکن . شهرتی هم بدست نمی آوری .
در کارهایت اخلاص داشته باشید.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 تیر 1392 توسط باقری