تبلیغات
از ما آخرالزمانی هاهم کاری بر میاد - -

از ما آخرالزمانی هاهم کاری بر میاد
 
توراازمیان کوچه های انتظارجست و جو میکنم محبوب من !ظهور همین فرداست...
-
اینجا در دنیای من

گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند

دیگر گوسفند نمی درند

به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند...

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 مرداد 1392 توسط باقری