تبلیغات
از ما آخرالزمانی هاهم کاری بر میاد - -

از ما آخرالزمانی هاهم کاری بر میاد
 
توراازمیان کوچه های انتظارجست و جو میکنم محبوب من !ظهور همین فرداست...
-

بـانـــو …

بغـض ها را گاهـى باید قـورت داد ،

عاشقانـه ها را از پنجـره تـُف کـرد

و درهـا را به روىِ همـه بست …

باور کــن ؛

گاهـى ” هیــچکــس ” ارزشِ دچار شـدن را نـدارد …

 

گرفته شده از سایتhttp://naghmehsara.ir

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 مرداد 1392 توسط باقری