تبلیغات
از ما آخرالزمانی هاهم کاری بر میاد - روسیاهم... شهدا حلالم کنید

از ما آخرالزمانی هاهم کاری بر میاد
 
توراازمیان کوچه های انتظارجست و جو میکنم محبوب من !ظهور همین فرداست...

امسال بعداز پنج سال خداطلبیدو شهدا مارو قابل دونستند ورفتیم جنوب ...

اما.........

از جنوب که برگشتم و عرقم خشک نشده توبه ام روشکستم........

خدایا چکار کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عکس های غمگین از لحظات تنهایی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 فروردین 1393 توسط باقری